OPVOEDING

Ouders hebben veel opvoedingsdillema’s en vragen. Opvoeden is moeilijk. Ouders willen goed opvoeden maar hoe doe je dit? Ouders en kinderen zijn uniek. Opvoeden verschilt per kind en situatie. Het is daarom moeilijk om oplossingen uit boeken of bladen te halen. Ouders willen hun kinderen spiegelen maar tegelijkertijd spiegelen kinderen ouders. Kinderen zijn in staat om precies op de gevoelige knoppen te drukken, ouders uit te dagen en te triggeren. Dit kan volwassenen onzeker maken of zelfs kwetsbaar. De maatschappij vraagt ook veel van ouders. Je moet werken en tegelijkertijd een goede ouder zijn. Dit kan schuldgevoelens geven. Want ouders zijn ook streng voor elkaar, op het schoolplein of privé bekritiseren we elkaar. Opvoeden is moeilijk in een relatie, omdat we verschillend denken als uniek persoon maar opvoeden is ook moeilijk als alleenstaand vader of moeder. 

Herken je de volgende vragen?

 • Ik kan niet goed met mijn partner praten over de opvoeding. We verschillen van visie. Duidelijk verdeling ‘good cop- bad cop’. Kinderen zien dit en spelen ons uit, hoe ga ik/ wij hier mee om?
 • Ik/wij ben onzeker over de opvoeding, ik/wij heb veel vragen, hoe geef ik/wij de grenzen aan het kind aan?
 • Hoe ga ik om met een autistisch / ADHD / ADD kind om, hoe is dit binnen ons gezin en t.o.v. de andere gezinsleden, hoe verwerken we dit?
 • Ik werk full time en hoe combineer ik werk met de opvoeding? Ik voel mij vaak schuldig dat ik zoveel werk.
 • Mijn kind is erg gevoelig voor prikkels zoals omgeving, geluiden (sensitief), hoe ga ik/wij hier mee om?
 • Ik stem te vaak toe naar mijn kind, hoe zeg ik nee, ik ben bang dat het te verwend wordt.
 • Mijn peuter bepaald veel in huis, is dominant, hoe ga ik/wij hier mee om?
 • Mijn tiener is brutaal, respectloos. Hoe ga ik/wij hier mee om?
 • Mijn tiener bepaalt veel zelf, komt laat thuis is te laat voor school, is constant boos en schreeuwt veel, hoe ga ik/wij hier mee om?
 • Hoe ga ik/wij om met een verslaafd kind of een kind die op een woongroep of psychiatrische instelling woont, hoe geef ik/wij dit een plek? Dit kan ook een volwassen kind zijn (18+).
 • Mijn tiener worstelt met haar seksualiteit. Hoe praat ik/wij hierover?

ALLEENSTAAND

Als alleenstaande heb je het extra druk en je kunt geen directe feedback van je partner ontvangen. In een scheiding is de opvoeding ontwricht. Hoe ga je samen als gescheiden partners de kinderen opvoeden. Daarnaast heb je ook veel samengestelde gezinnen. Dit is een complexe dynamiek. Twee gezinnen moeten aan elkaar wennen en een nieuw gezin gaan vormen. Dit kan voor veel spanningen zorgen. Ik heb jaren lang met ouders en kinderen gewerkt. Opvoeden en de relatie ouder/ kind is een van de meest complexe relaties. Het is moeilijk te doorgronden. En het is moeilijk voor ouders om feedback te ontvangen over de opvoeding. Maar ik ben direct en benoem wat ik zie. Ik benoem het gedrag, het is nooit een persoonlijke aanval. Als ik over partners praat dan heb ik het niet alleen over hetero stellen, maar ook over LGBT gezinnen.

SAMENGESTELD GEZIN

 • Hoe gaan we als samengesteld gezin de opvoeding vorm geven? We zijn het als partners vaak oneens en de kinderen hebben dit door, hoe ga ik/wij hier mee om?
 • Als samengesteld gezin heb ik de behoefte om zelf mijn kind/ kinderen op te voeden. Maar mijn nieuwe partner wilt mee opvoeden, daar heb ik moeite mee. Hoe maken we afspraken?
 • Hoe voeden we ons kind of kinderen op als gescheiden partners, hoe blijven we communiceren?
 • Als alleenstaande moeder of vader is het fijn om feedback te ontvangen van mij als coach. Want je mist de andere partner. Het is waar om werk en opvoeding te combineren als alleenstaand ouder. Gevoel krijgen van overspoeld te worden van verplichtingen en verantwoordelijkheid, hoe ga je hier mee om?